Wide awakeTrošku sa to zozbieralo za posledný víkend a tak z malého photo postu vznikol veľký. Ale bolo dobre.
The past weekend in photos.