Bol to hektický týždeň a ja mám pocit, že stratená medzi učebnicami a zošitmi som mierne zabudla na svojich čitateľov.Pravdepodobne aj na čas, kedy zapadá slnko... Aj ked s bleskom to nedopadlo najhoršie. Čo na to hovoríte? :)
It was quite hectic week, and I had that bad feeling that I just got lost between all the books and notes instead of thinking about my dear readers. Well, it also seems like I completely forgot the time when the sun gets down... But it isn't bad also with flash, is it? :)