Streetstyle



V ľahkej depresii z neprichádzajúceho oteplenia preplnená liekmi proti chrípke ďakujem internetu a streetstyle blogom za to že zaplnia voľné posty. Presnejšie  tomuto a tomuto blogu.
Streetstyle photos from Carolinesmode and The Sartorlialist.