Do you want to go to the seaside?


(navy shirt and hat- from Venice, shorts vintage) 
Krátka nostalgická chvíľa. Tiež túžite po mori?
Just a little nostalgic moment. Do you want to go to the sea too?