Convince yourself to change                  (Topshop sweater, shorts-vintage)

Rozmýšľam nad tým, že toto bude pravdepodobne prvý post v novom roku, dostávajúci sa k vám priamym zosobnením posviatočnej nálady v svetri, v ktorom som sa vyškerená zabudla odfotiť pri vianočnom stromčeku. Pri troche šťastia, ak moje rastúce bunky prestanú zväčšovať svoj objem, a obmedzím príjmanie akéhokoľvek vápnika cez raňajkové cereálie, je možné že ma v ňom uvidíte aj další december.
Je zvláštne zamýšľať sa nad tým, kde budeme o 12 mesiacov. Samozrejme, každý túži po inom, no dúfam že sa tu znovu stretneme aj takto o rok, vo väčšom počte smejúc sa na nekvalitne natočenej komedií s názvom 2012.
A moje novoročné predsavzatie? Riadiť sa myšlienkou Eleanor Roosveltovej: "Do one thing every day that scares you." Nebáť sa nových výziev a možností, prekonať strach z neobjavených vecí a raz za čas vísť von aj s červeným rúžom na perách.
Čo vy a vaše ciele?

I guess this is the first post of 2012, brought to you by straight personalization of after-holidays mood in sweater, that I should rather take photo of, smiling next to Christmas tree. With a little bit of luck, if my cells stop to grow as fast ad they are now and if I reduce eating cereals in the mornings, it is possibly that you can see me in it next December too.
It feel strange thinking about where we will be in 12 months. Of course everybody wants something different, but I hope we will meet here again with some new readers laughing about bad comedy called 2012.
And my New Year's resolution? Follow Eleanor Rooswelt's quote: "Do one thing every day that scares you." Don't be scared of new chances and challanges, find some new things, and sometimes go out with a red lipstick on.
So, what's about you and your New Year's resolutions?