(sweater-Topshop)

Knitted one? O, vážne Paula? Kde je tvoja fantázia? Nie že by som podceňovala intelektuálnosť tohto názvu, ale dosiahla tvoja lenivosť až takú úroveň, že sa znižuješ na dve slová??? Čas na získanie  inšpirácií. Veľa inšpirácií. Takže, kým ja budem zúfalo hľadať zdroj ďalších poznatkov, budete si môcť všimnúť zmeny na tejto stránke. To ten Nový rok. Každý si vtedy myslí, že schudne 30 kíl, stane sa z neho už len pasívny fajčiar možno aj abstinent, alebo zmení blog na ako tak oku ľahodiacu stránku bez pomoci skúseného web designéra. Začnite premýšľať reálnejšie (love you all).
Wild and Minded už môžete nájsť aj na Facebooku tu, rada vás tam uvidím ;)

Knitted one? Oh, really Paula? Where's your fantasy? I'm not trying to underrated intellectuality of this title, but did your laziness lowered it just into two words? Time to get some inspiration. A lot of inspiration. So, while I will be trying to find source of knowledge, you may recognize some changes on this site. It's all becouse of that New Year. Everybody thinks that he lose weight, become a passive smoker maybe an abstinent too, or change his blog into good looking site without a little help from skilled web designer. You should start to think more in reality (love you all).
I've got a new facebook community (called Wild and Minded), so feel free to enjoy us here.